penningmeester nieuws

bericht van uw penningmeester betreffende de betalingen en incasso’s

Tussen 27-11 en 5-12 zal er weer worden geïncasseerd voor de contributie.
Vanaf de volgende incasso periode zal er extra worden geïncasseerd voor de spelende leden, ivm de huur van het tenue.

—————————————————————

De bond heeft een nieuw systeem, waar ook de incasso in thuishoort. Eerder bericht gaf aan dat de incasso’s verdeeld gaan worden over 8 maanden. Helaas is dit binnen het nieuwe systeem niet mogelijk, dus zal er per maand worden geïncasseerd. Er zijn weer incasso;s verzonden naar de bank, deze zullen omstreeks 5 september worden geïncasseerd. Het is de maandelijkse betaling en eventuele achterstanden/ niet eerder gelukte incasso opdracht.

update 1-9-17

——————————————————————

In deze periode zal de contributie worden geïncasseerd betreffende de afgelopen maand en aan het eind van de maand/begin van de volgende maand wederom een incasso voor deze periode. De betalingen zullen eind van deze maand bij u op de rekening staan, graag uw controle mocht u bonnetjes hebben ingediend.

Daarnaast zal per aanvang van komend seizoen de contributie wijzigen, zoals besproken op de teambijeenkomsten. Het jaarbedrag zal gelijk blijven, echter zal het worden verdeeld over 8 maanden in plaats van 12 maanden.

Zodra de sponsoring rond is en ieder team een of meerdere shirt-sponsoren heeft, zal het lease plan ingaan. Dit zal hoogstwaarschijnlijk worden meegerekend in de contributie. Nadere details over de wijze van incasseren en de hoogte volgen.

update 19 juni 2017

——————————————————————

In verband met de problemen met het incasso contract met de bank, zijn er verschillende incasso’s niet in behandeling genomen.
We hopen dat het vanaf heden beter zal gaan.
Dat heeft wel het gevolg dat er een tijdje al weinig of geen contributie is geïncasseerd. Soms een paar maanden niet en soms in een maand voor meerdere periodes.
Onze excuses hiervoor.
De komende maanden proberen we het geheel weer op regel te krijgen en zullen er bij een aantal van u meerdere malen met afwijkende bedragen worden afgeschreven.
De betalingen van de diverse ingediende bonnetjes zijn nogmaals aangeboden bij de bank, op dit moment zal het op uw rekening zijn bijgeschreven. Bedankt voor uw geduld.
update 23 april 2017