Het bestuur

Patrick Ploeger
Aftredend voorzitter
Emiel Bezembinder
Penningmeester
Chris Holwerda
Wedstrijdsecretaris
Stefan van Uden
Hoofd Trainerszaken
Jorn de Haan
Raadgevend bestuurslid